HS2 postcode district

This district of Scotland has 1 different constituencies: Na h-Eileanan an Iar,


The nearest stations within this postcode district are the following: Achnashellach, Lairg, Achnasheen, Plockton,


This district has the following 7 wards: Steòrnabhagh a Deas, Sgire an Rubha, Loch a Tuath, An Taobh Siar agus Nis, Steòrnabhagh a Tuath, Sgir'Uige agus Ceann a Tuath nan Loch, Na Hearadh agus Ceann a Deas nan Loch,