HS2 postcode district

This district of Scotland has 1 different constituencies:

Na h-Eileanan an Iar,

The nearest stations within this postcode district are the following:

Achnashellach, Lairg, Achnasheen, Plockton,

This district has the following 7 wards:

Steòrnabhagh a Deas, Sgire an Rubha, Loch a Tuath, An Taobh Siar agus Nis, Steòrnabhagh a Tuath, Sgir'Uige agus Ceann a Tuath nan Loch, Na Hearadh agus Ceann a Deas nan Loch,